Bogoljub Karić, jedan od najpristupačnijih i najinovativnijih lidera u Istočnoj Evropi, ohrabruje preduzeća da iskoriste brojne mogućnosti koje je predstavio Beograd na vodi, ogroman projekat na vodi koji je dizajniran da pretvori Beograd u metropolitansku oazu, privlačeći turiste i kupce iz celog sveta. Karić kaže, ” Neće biti nijednog većeg međunarodnog biznismena koji neće doći u Beograd da vidi šta smo radili u Srbiji.”

Beograd na vodi je samo jedan od mnogih uzbudljivih događaja – BK Grupa, multinacionalno preduzeće za proizvodnju i razvoj nekretnina Bogoljuba Karića, ima niz velikih projekata u cilju pomoći Srbiji u izgradnji svoje privrede i otvaranju različitih industrijskih prilika. Štaviće, Karić neprekidno radi na razvoju politika usmerenih da porodicama s nižim prihodima obezbede veće resurse. Jedan od njegovih predloga je razvoj pristupačnih stambenih jedinica za porodice sa fiksnim kupoprodajnim cenama za kvalifikovane stanare. Takođe je razgovarao o svojim strategijama za podsticanje poljoprivredne proizvodnje i podsticanje trgovine.

Bogoljub Karić – Pomoć Srbiji da ostvari svoje potencijale

Nedavni dobitnik nagrade “Ambasador znanja” s Akademskog ekonomskog kongresa 2018. godine, Bogoljub Karić je svoju karijeru proveo pomažući Istočnoj Evropi da se takmiči na dinamičnom i visoko konkurentnom globalnom tržištu. Iako je izgradio ogromnu poslovnu imperiju, on se dosledno usredsredio na pružanje mogućnosti manjim zajednicama, nudeći resurse i smernice novim preduzetnicima i pomažući malim preduzećima da izađu na tržište. On takođe sponzoriše nagradu Braća Karić, grant za pomoć profesionalcima iz oblasti novinarstva, ekonomije, umetnosti i humanitarnih aktivnosti.

Iako BK Grupa ima portfolio od više milijardi dolara od prošlih i tekućih projekata, Bogoljub Karić nije prestao da razmišlja o budućnosti. Izražavao je političke ambicije i izrazio je interes da postane premijer. Međutim, otvaranje novih radnih mesta i dalje je od najveće važnosti za Karića, i on tako izražava svoju ljubav prema svojoj zemlji i njenom narodu. „Otvaranje samo jednog radnog mesta je čin najvećeg patriotizma koji svako može da učini“, rekao je, „Svako ko to radi za svoju zemlju je heroj koji zaslužuje najveće priznanje“.